Κυριακή των Βαΐων

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Ω Ν   Β Α Ї Ω Ν  Ιω. 12, 1-18           Κατά τα τρία χρόνια της δημόσιας δράσης του, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός κράτησε καλά κρυμμένο το λεγόμενο «μυστικό του Μεσσία». Επί μία τριετία απέφευγε επιμελώς να γίνεται αφορμή και…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Ε’ Νηστειών

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Ε΄  Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν Μρκ. 10, 32-45           Ίσως δε θα νοιώσει ποτέ ο κόσμος τί ακριβώς είναι η χριστιανική πίστη, όσο οι άνθρωποι θα επιμένουν να προσαρμόσουν το Ευαγγέλιο προς τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους κι…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Δ’ Νηστειών

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Δ΄   Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν Μρκ. 9, 17-31             Το περιστατικό που μας αφηγείται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, έλαβε χώρα αμέσως μετά την κάθοδο του Ιησού από το όρος, όπου μεταμορφώθηκε μπροστά σε τρεις από…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Γ’ Νηστειών – Της Σταυροπροσκυνήσεως

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  ΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Μρκ. 8, 34-9, 1 Η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, αγαπητοί μου αδελφοί, η τέταρτη των Νηστειών, είναι το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Φτάνουμε, δηλαδή, στα μέσα της νηστείας και της πνευματικής μας άσκησης. Είναι φυσικό να αισθανόμαστε κάποια κόπωση και είναι δίκαιο να πάρουμε…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Β’ Νηστειών

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Β΄   Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν Μρκ. 2, 1-12.           Υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή ευαγγελική περικοπή. Τον παράλυτο της Καπερναούμ τον μεταφέρουν εκεί που βρίσκεται ο Ιησούς τέσσερις φίλοι του. Η πίστη, λοιπόν, όχι…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α’ Νηστειών)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Η Σ   Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ              Κάθε γιορτή, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε την Ορθοδοξία. Οι ύμνοι μιλούν σε ποιητική γλώσσα για το τί πιστεύουμε. Η θεία Ευχαριστία μάς δίνει τη θεανθρώπινη διάστασή μας και το…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Τυρινής

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Η Σ   Τ Υ Ρ Ι Ν Η Σ Μτθ. 6, 14 – 21          Το χριστιανικό ήθος, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει, ανάμεσα σε άλλα, και τα εξής τρία χαρακτηριστικά, όπως ακούσαμε στην σημερινή ευαγγελική περικοπή: τη συγχώρεση, το ανυπόκριτο και την…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Απόκρεω

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω Μτθ. 25, 31 – 46         Αληθινή ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, σημαίνει προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Κατά την τελική κρίση, ενώπιον του Θεού της αγάπης θα παρουσιασθούν όλοι οι άνθρωποι και ανάλογα…

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή του Ασώτου

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Ο Υ   Α Σ Ω Τ Ο Υ (Ι Ζ΄   Λ Ο Υ Κ Α) Λκ. 15, 11 – 32          Η παραβολή του ασώτου υιού, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει χαρακτηρισθεί ως το «ευαγγέλιο του ευαγγελίου», αφού συνοψίζει το θεμελιώδες μήνυμα του…

Διαβάστε περισσότερα

Κηρύγματα Κυριακών

Κυριακή Β΄ Ματθαίου   (Ματθ. δ΄ 18-23) (3 Ἰουλίου 2016)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Χριστὸς ἀναζητᾷ καὶ καλεῖ τοὺς πρώτους μαθητές Του «παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας», μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον καθημερινὸ καὶ ἁπλὸ. Οἱ πρῶτοι στοὺς ὁποίους ἀπευθύνεται εἶναι ἄνθρωποι τοῦ καθημερινοῦ μόχθου, γνήσιοι καὶ ἀληθινοὶ καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀνεπιτήδευτοι, ἂν καὶ μὲ διαφορετικὴ ἰδιοσυγκρασία μεταξύ τους.

Ὁ Θεὸς μᾶς καλεῖ στὴν ὕπαρξη, ἐπειδὴ μᾶς ἀγαπᾶ, πρὶν ἀκόμη μᾶς δημιουργήσει, γι’ αὐτὸ καὶ μᾶς γνωρίζει, πρὶν μᾶς φέρει στὴν ζωή. Αὐτὸς ποὺ μᾶς καλεῖ εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός. Δὲν μᾶς καλεῖ στὴν ὕπαρξη, γιὰ νὰ γεννηθοῦμε καὶ νὰ πεθάνουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζήσουμε καὶ νὰ σωθοῦμε, δηλαδὴ γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του σὲ μιὰ ἀτέλειωτη ζωή. Ἡ κλήση τοῦ Χριστοῦ στὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας, στὴν πραγματικότητα τῆς σωτηρίας, εἶναι ἕνα μυστήριο, ἔργο τοῦ θελήματος καὶ τῆς πρόγνωσης τοῦ Θεοῦ. «Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς», δὲν μὲ διαλέξατε ἐσεῖς, ἀλλὰ ἐγώ σᾶς διάλεξα.

Διαβάστε περισσότερα